Відкритий лист до проф. Віктора Дж. Стенґера

16 грудня 2007

 

 

Професор фізики Віктор Дж. Стенґер постійно дискутує супроти таких понять, як Бог і свідомість пов’язана з біоенергетичними полями, які, одначе, все глибше і глибше проникають в сучасну систему охорони здоровя. Проф. Стенґер постійно друкує свої погляди, які стоять на позиції відкидання фальшивих концепцій Бога і біополів. Стенґер зауважує [1]: „Якщо біоенергетичні поля існують, тоді 200 років фізики, хемії і біології повинні бути переоцінені... Багато що з альтернативної медицини основане на твердженнях, які руйнують твердо усталені наукові принципи.”

 

В грудні 2007 р. зявилась книга: Віктор Дж. Стенґер, Бог: провалена гіпотеза. Як наука показує, що Бог не існує (Prometheus Books, Amherst, New York 2007); його погляди викладені також в його інтернет-сторінці  http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/.  Отже, як фізик він заявляє:  „Цілісні біоенергетичні поля є видумкою уяви” http://www.csicop.org/sb/9806/reality-check.html. 

Він розглядає альтернативні терапії, що основані на ідеї біологічного поля, як ненаукові і шкідливі для системи охорони здоров’я, хоча зауважує, що альтернативні польові терапії стають все більш популярнішими.

 

Оскільки більшість провідних науковців у світі поділяють погляди, подібні до проф. Стенґгера, я вирішив написати цей Відкритий лист.

 

 

Шановні колеги,

 

Чи читали ви книгу: Масару Эмото, Тайная жизнь воды («Попурри», Минск) 2006; переклад з англійської: Masaru Emoto, The secret life of water, Beyond Word Publishing Inc. and Simon and Schuster Inc., 2005)? Експериментальні дані наявні в книзі Емото показують, що ваші матеріалістичні погляди на дійсну Природу є цілком хибними. Зокрема, на світлинах Емото ви можете бачити, як свідомість безпосередньо впливає на формування матерії (подано багато світлин з великою кількістю різних фракталів сформованих під впливом молитов).

 

Вся історія світової цивілізації, яка розпочалась близько 8000 років тому з цивілізації Аратта показує, що перша цивілізація була рішуче духовною і їхня спільнота являла первинну общину, котра не знала ніяких рабів. Аратта проіснувала понад 3000 років не знаючи міжусобних війн. Араттські рахмани, які керували цивілізацією, були майстрами біоенергетичного поля. Тільки згодом, коли інші країни (Шумер, Греція і т.д., що вийшли з Аратти) розвивали їхній власний порядок, військові старшини – кшатрії – поступово почали переймати керування замість рахманів. Поступово ті нові системи, засновані на рабській праці, почали трансформуватися до феодалізму і капіталізму, чиїми „богами” став чистий матеріалізм. Зокрема, головний вплив на найвищий розвиток матеріалізації життя, первинне матеріальне благополуччя, ввела релігія іудаїзму. Ця релігія основана на існуванні багатих власників і злиденних рабів.     

 

Якщо ми прагнемо покращити наш сьогоденний світ, ми зобов’язані змінити релігійну основу і, таким чином, повернутися назад до ідеї інформаційного поля, яке править світом. Сучасні релігії – іудаїзм, християнство і іслам – виступають проти природної гармонії, вони підтримують ідею розподілу на рабів і багатіїв, тобто, несумісних класів. Але такий розподіл не може дати ніякої гармонізації. Існування Аратти відкрито тільки 15 років тому. Вона локалізувалась в межах сучасної України. Головний відкривач Аратти, яка спочатку була знана (з 1890-х років), як Трипільська археологічна культура, д-р Юрій Шилов, видатний український археолог, історик і етнограф в одній особі. Населення Аратти не зникло, сьогодні вони є українцями (які, зокрема, в минулому заснували Англійське королівство і Скотію (Шотландію); індіанські племена команчів в південній Америці і індіанці острова Гаіті також виводять себе з півдня України [2], та ін.). Д-р Шилов [3] прийшов до ідеї існування інформаційного поля, як Бога, котрий має прийти знову для заміни існуючого світу збудованого на протиріччях. Д-р Шилов бачить, що саме Україна повинна дати потужний поштовх до такого розвитку подій.               

 

Дуже близько до цих поглядів стоїть американський археолог Стефен Мелер [4], якому поталанило розкрити дійсну передісторію древнього Єгипту. Та прадавня історія не розвивалась на засадах класової боротьби, а була общинною і основою їхнього існування        була духовність.

 

І, напевно, це не випадково – з точки зору всесвітнього інформаційного поля, – що починаючи з 1990-х років і до цього часу я, як український фізик-теоретик, розвиваю концепцію інформаційного поля, яке виникає з структури реального фізичного простору. Концепція, розвинута в моїх дослідних працях вже знайшла численні практичні застосування. Отже, інформаційним полем не можна більше нехтувати.      

 

З чисто фізичної точки зору інформаційне поле є підструктурою хвиль матерії звичайної квантової механіки. Але ортодоксальна квантова механіка побудована в абстрактному фазовому просторі. Вона діє з таким абстрактними речами, як хвильова ψ-функція. Перекриття ψ-функцій означає взаємодію відповідних квантових об’єктів. Квантова механіка є суто ймовірністною наукою. Більшість фізиків все ще розглядає всесвіт так, як подає його модель розширення внаслідок первинного Великого вибуху, за яким матерія розширюється після гіпотетичного первинного поштовху (але чому первинний дуже маленький згусток праматерії вибухнув? Так виглядає, що це було неможливо без участі Бога...).   

 

В супереч домінуючим поглядам, Боня і Красноголовець [5] виходячи з чисто математичного аналізу запропонували цілком новий підхід до основ. Підхід дозволив розвинути детальну теорію будову реального простору. Структура простору виникає, як мозаїчна решітка топологічних куль (тессе-решітка), первинних комірок Природи. Нові базові знання щодо простору дозволяють розкрити зміст таких фундаментальних фізичних понять, як простір, частинка, поле, маса, тяжіння, заряд, спін, де-бройлівська довжина хвилі та ін. Теорія виводить існування тільки двох фундаментальних фізичних полів: інертонного поля і електромагнітного поля. Джерелом, що генерує ці поля, є тессе-решітка простору. Теорія запропонувала субмікроскопічну детерміністську механіку квантових об’єктів, яка може успішно доповнювати ортодоксальну ймовірностну квантову механіку побудовану в абстрактному фазовому просторі. Інертонне поле (масове поле) математично являє собою поле локальних обємних фрактальних деформацій просторової тессе-решітки. Це поле підвладне законам фрактальної геометрії і тому воно здатне відігравати роль інформаційного поля в розумінні духовно мислячих людей. Більш-менш інтенсивні інертонні поля можуть змінювати фізико-хемічні реакції призводячи до утворення нових сполук. Інертонні поля масивних об’єктів проявляються як ньютонівське гравітаційне поле цих об’єктів. 

 

Таким чином, інформаційне поле Природи дійсно існує. Це – скрізь-проникливе поле і тому воно може впливати на живі організми. Фрактальна природа поля дозволяє накладання певної памяті попередніх станів, тобто, пращурів, на нові покоління населення. Оскільки історія соціального розвитку йде по спіралі, ми, дійсно, можемо очікувати серйозних позитивних змін на планеті, які будуть генеровані Україною. Тому, що саме Україна була матеріальним і духовним коренем світової цивілізації і, отже, її дух  може знову відновити позитивну трансформацію (і такий сценарій  є в одній низці подій з ведичними знаннями, які були закладені в Аратті). Два перших суттєвих кроки в цьому напрямку вже зроблено. Це – відкриття д-ра Ю. Шилова і д-ра В. Красноголовця. Відкриття, зроблені в Україні...      

 

Сотні років людство було кероване класовою боротьбою, релігіями, мистецтвом, військовою міццю близько пов’язаною з індустріальними групами і глобалістами, що спостерігаємо нині. Можемо бачити, що всі попередні формації виснажили свої можливості досягнути гармонійного розвитку. Альтернативний шлях повинен бути визначений, як передбачала це докласова цивілізація Аратти. Отже, згідно з вченнями Шилова, Красноголовця і авторів Маніфесту вчених [6], тепер наука зобовязана надати поштовх до формації передової обєктивності.  Наука мусить, додавши до своєї місії духовне наповнення, запропонувати нашій планеті нову еру обґрунтованої і надійної мудрості.

 

Таким чином, фундаментальна наука показує, що Бог духовності, тобто, інформаційне поле, дійсно існує і повинно бути взяте до уваги.   

 

 

[1]  V. J. Stenger,  The physics of 'alternative medicine'. Bioenergetic fields, The Scientific Review of Alternative Medicine, Spring/Summer 1999, Vol. 3, # 1,   http://sram.org/0301/bioenergetic-fields.html  .

[2]  Flying Eagle and Whispering Wind, Atlantis Motherland (Cosmic Vortex, Maui Hawaii,.2003)                                        http://www.atlantis-motherland.com/home.html .

[3]  Ю. Шилов:

(a) Прародина ариев: история, обряди, мифы (СИНТО, Киев, 1995). 

(b) Праистория Руси. Начала цивилизации (Академический проект, Москва, 1999).

(c) Джерела витоків української етнокультури (Аратта, Київ, 2002).

(d) Истоки славянской цивилизации (МАУП, Київ, 2004).

(e) Пращури. Прадавня історія Русі (Континент-ПРІМ, Вінниця, 2006).  

[4]  S. Mehler:

(a)The land of Osiris (Adventures Unlimited Press, 2001). Є переклад на московську мову: Стивен Меллер, Земля Осириса. Тайны древнеегипетской цивилизации (Книжный клуб «Клуб семейного досуга», Харьков, 2004).

(b) From light into darkness. The evolution of religion in ancient Egypt (Adventures Unlimited Press, 2005). 

[5]  Див. про дослідження і публікації Мішеля Боня і Володимира Красноголовця в  http://inerton.org .

[6]  M. Bounias and K. E. Wolff, G. Tsirigotis, V. Krasnoholovets, M. Kljajic, J. Chandler, V. Burdyuzha, A. Bonaly, Scientists' responsibility and scientific concern for evolution of planet Earth: A Manifesto on action for the world's peace and harmony, International Journal of Computing Anticipatory Systems, vol. 19, pp. 3-16 (2006) (http://inerton.org , RECENT EVENTS).

 

Володимир Красноголовець

 

Розселення арійців

Arthur Kemp, March of the Titans. A History of the White Race

(USA, Ostara Publications 1999, 2001) www.white-history.com